Image for facebook

IT ARCHITEKT – SECURITY

IT ARCHITEKT – SECURITY

  • Share On
Apply Now
  • Full Time
Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciou vo svete potrebujeme na Slovensku zvýšíť úroveň informačných technológií spojených s distribúciou energií ako súčasť kritickej infraštruktúry krajiny. Máte preto jedinečnú priležitost priamo sa podieľať na kompletnom novom tool stacku pre zabezpečenie škálovateľných IT riešení a byt pripraveny na vyzvy. ★ Trvalý pracovný pomer/na faktúru ★ Hybrid 50/50 (Žilina/home office) ★ Plný úväzok ★ 45 000 – 50 000 € rok na TPP/dohodou na FA
Job Description

POPIS PRÁCE:

-Aktívna spolupráca na príprave strategických dokumentov spoločnosti v oblasti IT bezpečnosti
-Koordinácia a samotná príprava interných bezpečnostných štandardov, vykonávacích predpisov v oblasti informačnej bezpečnosti
-Spolupráca na realizácii technických návrhov pri rozvoji architektúry Bezpečnostnej infraštruktúry
-Poskytovanie konzultácií IT útvarom, projektovým tímom a biznis útvarom v oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostnej architektúry
-Práca v odborných a projektových tímoch podľa aktuálnych poverení a potrieb Sekcie IT.
-Spolupráca pri návrhoch zmien v IT infraštruktúre, nevyhnutných pre zvýšenie úrovne informačnej bezpečnosti
-Spolupráca a koordinácia outsourcingového partnera v oblasti informačnej bezpečnosti a služby Kybernetická bezpečnosť koncovej stanice
-Tvorba a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie, posudzovanie
a pripomienkovanie dokumentácie predloženej externým dodávateľom v oblasti pôsobnosti.
-Administratívne činností súvisiace s výkonom činností na pracovnom mieste.
-Plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného.

Requirements

Odborné predpoklady:

-znalosti z oblasti informačnej bezpečnosti (ISO27001)
-praktické skúsenosti s prevádzkovaním bezpečnostných technológií (TCP/IP networking, hardening OS, IDS/IPS, FW, proxy a pod).
-výhodu bude mať uchádzač s certifikáciou v oblasti bezpečnosti a rovnako aj uchádzač s praktickými skúsenosťami aspoň z niektorej z nasledujúcich oblasti IT bezpečnosti – riadenie prístupových oprávnení, sieťová bezpečnosť, kryptografia, procesná bezpečnosť, personálna bezpečnosť, riešenie bezpečnostných incidentov, manažment zraniteľností, ochrana osobných údajov

Počítačové znalosti:

MS Office 365 – pokročilý používateľ
TCP/IP networking
Firewalling

Required Education

Preferované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Required Language
  • slovak
  • english
Suitable For Graduates

No

Skills
Employee Benefits

-5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
-Jubilejné odmeny (pri životnom a pracovnom jubileu)
-50/50 home office (po dohode s manažérom)
-Možnosť sebarozvoja prostredníctvom školení
-Stravné lístky bez doplatku zamestnanca (t.č. 5,10 EUR)
-Príspevok pri narodení dieťaťa (116 EUR)
-Príspevok na predškolské zariadenia (50 EUR / polrok)
-Príspevok do DDS (do 5 rokov vrátane = 2% – príspevok zamestnávateľa)
-Kultúrne a športové podujatia na networking

Apply for Job
Contact Person Details
Name:

Ivona Votavová