Image for facebook

Remote Recruitment Manager for Neohunter

Google Cloud Solutions Architect/Consultant

Join the new and expanding team as a Solution Cloud Architect/Consultant. This role offers the opportunity to shape the future of cloud solutions for global enterprise clients, with a focus on Google Cloud technologies, including the specialized Google Sovereign Cloud. As a key member of the team, you’ll be instrumental in driving digital transformation projects and influencing cloud strategy across multiple countries.

Security Engineer – SOC & SIEM

Hľadáme skúseného IT Security profesionála, ktorý dokáže analyzovať a vyhodnocovať bezpečnostné incidenty, zlepšovať reakčné procesy a zabezpečiť efektívnu komunikáciu s internými tímami a externými dodávateľmi.

Remote Recruitment Partner

Are you looking for the next step in your career? Join our growing team of experts! This position is perfect for someone looking to work part-time, or full-time in a flexible capacity.

Remote Recruitment Partner

Are you looking for the next step in your career? Join our growing team of experts! This position is perfect for someone looking to work part-time, or full-time in a flexible capacity.

Python Backend Developer

Spolupráca na vývoji softvérovej platformy pre smart energetické riadenie poháňanú umelou inteligenciou znižujúci uhlíkovú stopu.